Royalcanin.rs
Home Zdrava ishrana - Health Nutrition Pristup Royal Canin-а Ciljevi zdrave ishrane - Health Nutrition

Ciljevi zdrave ishrane - Health Nutrition

Ciljevi zdrave ishrane - Health Nutrition

Četiri glavna cilja zdrave ishrane

Zahvaljujući naučnim i veterinarskim istraživanjima, tradicionalni koncept ishrane, osnosno razvoj, održivanje i obezbeđivanje energije telu sada obuhvata i prevenciju, a u određenim uslovima i lekovitu dimenziju. Ove nove dimenzije označavaju nastanak zdrave ishrane - Health Nutrition.

Osnovna 4 cilja ishrane:

Razvoj tela i njegovo održavanje: Aminokiseline, minerali, mikrominerali, vitamini i masne kiseline pokrivaju osnovne nutritivne potrebe za razvoj i održavanje tela.

Snabdevanje energijom: lipidi i ugljeni hidrati su glavni izvor energije kod pasa. Mačke takođe zavise od proteina za metabolisanje energije.

Ishrana i prevencija: Neki hranljivi sastojci su uključeni u obroke (antioksidanti, probiotici, vlakna, esencijalne masne kiseline, itd), kako bi sprečavali opasnosti od oboljenja bubrega, problema sa varenjem i posledicama starenja.

Ishrana i nega: Određeni hranljivi sastoci se dodaju a drugi se ograničavaju u hrani kako bi se pomogao terapeutski ili konvalescentni proces, pomažući životinjama da se oporave od brojnih oboljenja.

  • facebook
  • youtube