Royalcanin.rs

Vitamini

Од виталне важности за организам

Reč vitamin je dobijena od reči tiamin, koji je prva supstanca koja se tako nazivala. Tiamin je amin, koji ima važnu ulogu u organizmu u borbi protiv bolesti beriberi. Sledstveno, druge supstance koje imaju slične uloge se takođe nazivaju vitaminima.

Vitamini su podeljeni u dve familije: vitamini koji su rastvorivi u mastima - liporastvorivi (A, D, E, K), i vitamini koji su rastvorivi u vodi - hidrorastvorivi vitamini (B, C). Ako se preterano konzumiraju, liporastvorivi vitamini se talože u telu i mogu postati otrovni.
Vitamini se unose putem mnogih sastojaka, a mogu se dodavati i u čistom obliku. Kako su prirodno-osetljive supstvance, osetljive na svetlost, toplotu i oksidaciju, vitamini moraju biti zaštićeni tokom procesa pripreme / kuvanja.
Svaki vitamin je uključen u nekoliko različitih funkcija, ali ćemo radi jednostavnosti navesti samo njihove glavne uloge u organizmu.

  • facebook
  • youtube