Royalcanin.rs
Home Štene i pas Štene Rast, ključna faza

Rast, ključna faza

Rast, ključna faza

Štene, koje se rađa slepo i gluvo, će za nekoliko nedelja postati sposobno da zauzme svoje mesto u porodičnoj hijerarhiji koja se razlikuje od one kod majke i braće i sestara iz legla, nakon što je pravilno socijalizovano i odviknuto od sisanja.

Bez obzira da li pripadaju malim, srednjim, velikim ili džinovskim rasama, ne rastu svi štenci istom brzinom. Krive rasta omogućavaju praćenje pravilnog trenda rasta, upravo zbog toga što on nije linearan kroz vreme.

Kod psa je faza rasta najteži fiziološki period u životu, jer je jako brza i intezivna. U ovom periodu se određuje morfologija odraslog psa i sklad njegove figure. Ishrana igra ključnu ulogu u ovoj izgradnji.

  • facebook
  • youtube