Royalcanin.rs
Home Pravne informacije i uslovi korišćenja

Footer

Pravne informacije i uslovi korišćenja

1 – Urednik internet stranice

Vlasnik internet stranice www.royalcanin.rs je kompanija ROYAL CANIN S.A.S., sa kapitalom od: 31 266 547,50 €. Kompanija je registrovana u Nîmes-u, pod matičnim brojem kompanije: B 700 200 983, VAT broj: FR61700200983. Sedište kompanije se nalazi na adresi: RN 113 – 650, avenue de la Petite Camargue - 30470 AIMARGUES - 04.66.73.03.00. 
Urednik i administrator internet stranice je kompanija:
Royal Vet d.o.o. 
Oslobođenja25, 11 000 Beograd
PIB: 100143238
Email: info@royalvet.rs
Tel: 381 11 256 1234
Za skladištenje podataka zadužena je kompanija (Paris CRO B402628838): http://www.colt.net/fr/fr
Colt’s Address - 25 rue de chazelles – 75849 Paris – Cedex 17 – 01.70.99.55.00
Korisnike i posetioce naše internet stranice želimo da obavestimo o sledećem (navedenom u daljem tekstu):

2 –Korisnici i posetioci stranice

Korisnici stranice trebaju primiti na znanje da su za pristup informacijama na ovoj stranici potrebne određene veštine i oprema. Korisnik stranice www.royalcanin.rs potvrđuje da opetarivni sistem koji upotrebljava ne sadrži kompjuterske viruse i da funkcioniše bez problema. Korisnik takođe potvrđuje da je primio na znanje sve navedeno u ovom obaveštenju i da će poštovati navedena pravila.

3 – Dostupne informacije i usluge

Namena stranice www.royalcanin. rs je da pruži informacije i usluge javnosti. Deo sadržaja i usluga koje se nude na www.royalcanin. rs mogu biti obezbeđene uz pomoć spoljnih servisa kojima se može pristupiti direktno sa ove stranice ili preko internet linkova. Korisnik ove stranice prima na znanje da sadržaj kome pristupa preko spoljnih internet linkova spada u odgovornost pružaoca usluge na toj internet adresi.

4 – Korišćenje informacija

Urednik ne može garantovati da informacije objavljene na ovoj stranici ne sadrže grešku. Odgovornost je isključivo na korisniku da informacije koje pronađe na "www.royalcanin. rs" koristi prema svojoj proceni. Shodno tome, "Royal Canin" preporučuje da svaku informaciju proverite pre donošenja odluka.

5 – Sadržaj

Sav sadržaj (tekstovi, zvučni i video zapisi, fotografije, crteži, dijagrami) koji se nalaze na internet stranici www.royalcanin. rs je ekskluzivno vlasništvo kompanije "Royal Canin" i pružaoca usluga povezanih sa kompanijom. Svako kopiranje, reprodukcija i distribucija sadržaja koji se nalazi na stranici "www.royalcanin. rs " za bilo koju namenu sem lične upotrebe, delimično ili u celini je zabranjeno. Nepoštovanje ovog pravila povlači ličnu i krivičnu odgovornost prekršioca.

6 – “Royal Canin” ime kompanije i logo

Strogo je zabranjeno reprodukovati imena “Royal Canin” , www.royalcanin. rs, ili „Royal Canin“ logo ili bilo koji drugi logo, samostalno ili u kombinaciji, u bilo kom svojstvu bez prethodne dobavljanja pisane saglasnosti od strane kompanije „Royal Canin“.
Imena i logoi su registrovani i zaštićeni u Zavodu za patente.

7 – Internet linkovi (hiperlinkovi)

Bilo kakvo kreiranje hiperlinkova ka www.royalcanin.rs je zabranjeno ukoliko ne postoji pisana dozvola od strane kompanije „Royal Canin“. 
Postojanje hiperlinka sa stranice "www.royalcanin.rs" ka nekoj drugoj internet stranici ne podrazumeva potvrdu tačnosti sadržaja na toj internet adresi od strane kompanije „Royal Canin".
"Royal Canin" ne preuzima odgovornost za sadržaj: podatke, mišljenja i preporuke trećih osoba. 
Takođe, "www.royalcanin.rs" putem tekstualnih linkove može biti povezan sa druge stranice bez svog znanja. "Royal Canin" ne odobrava ovakav način povezivanja i odriče se svake odgovornosti za informacije koje se nalaze na tim drugim internet sajtovima, za njihov sadržaj i za njihov odnos sa kompanijom „Royal Canin“. 
"Royal Canin" ne može snositi odgovornost za sudske procese koji mogu proizaći između partnera i korisnika.
Partneri snose svu odgovornost za poštovanje zakonskih propisa koji se odnose na usluge ponuđene krajnjim korisnicima/klijentima, a posebno kada je u pitanju zakonska regulativa koja se odnosi na prodaju na daljinu, zaštitu potrošača, lažno oglašavanje, cene i autentičnost proizvoda.

8 – Sigurnost podataka

Stranica www.royalcanin.rs je registrovana kod Nacionalne komisije za informacione tehnologije i prava (National Information Technology and Rights Commission [the National Data Protection Authority] (CNIL – France)). U skladu je sa francuskim zakonom n° 78-17 od 6. januara 1978. godine, a korisnici se obaveštavaju da se njihovi lični podaci mogu koristiti u komercijalne i administrativne svrhe. Ovi podaci su namenjeni kompaniji "RoyalCanin", kao upravljaču prikupljanja podataka, kao i bilo kojoj kompaniji iz grupe kojoj pripada "Royal Canin" i/ili ugovornim i/ili komercijalnim partnerima.
Zahtevi za podacima označeni (*) su obavezni, a ukoliko ih korisnik ne unese, nije moguće ispuniti očekivanja korisnika.
Korisnici imaju, u zavisnosti od okolnosti, pravo da pristupe ovim informacijama, pravo da se suprotstave korišćenju ovim podataka iz legitimnih razloga, ili da spreče komercijalnu upotrebu tih podataka, i mogu zahtevati ispravke, dopune, ažuriranje, blokiranje i uklanjanje netačnih ili nekompletnih informacija obraćanjem direktno kompaniji "RoyalCanin" na adresu: RoyalCanin S.A.S., 650 avenue de la Petite Camargue, 30470 Aimargues.

9 – Upotreba „kolačića“ - Cookies

Korisnici se obaveštavaju da kada pristupaju stranici "www.royalcanin.rs" i prilikom korišćenja stranice na njihov računar u memoriji ili na hard disku ne bivaju privremeno snimljeni fajlovi „kolačići“ (cookies) osim u slučaju određenih ponuđenih usluga. 
Korisnici primaju na znanje da su obavešteni da "Royal Canin" na njihov računar može privremeno snimiti fajlove „kolačiće“ tokom posete stranici. 
Kolačići su fajlovi sa podacima koji ne omogućavaju da korisnik bude identifikovan, već služe da snimaju informacije vezane za individualno korišćenje samog internet sajta.
Korisnik može odbiti upotrebu kolačića prema proceduri opisanoj na: http://www.cnil.fr.
Za bilo koje dodatne informacije u vezi ovog obaveštenja možete nam se obratiti na info@royalvet.rs

  • facebook
  • youtube